O Concello

Departamentos

*Documentos

II PIOM

II Plan de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes Descargar ficheiro +


DIAGNOSE: A REALIDADE DAS MULLERES CAMARIÑÁS

Estudo sobre as mulleres de Camariñas Descargar ficheiro +


Normas para expedición da tarxeta de estacionamento para persoas con munusvalidez

Segundo o establecido polo decreto 35/2000 do 28 de xaneiro polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento da lei de accesibilidade e supresión de barreiras na comunidade autónoma de Galicia. Descargar ficheiro +


Ordenanza Fiscal Nº 13

Reguladora da taxa por prestación dos servizos culturais e deportivos Descargar ficheiro +


Ordenanza Fiscal Nº 5

Reguladora da taxa por recollida de lixo Descargar ficheiro +


Ordenanza Fiscal Nº 4

Reguladora da taxa por expedicion de documentos administrativos. Descargar ficheiro +


Rexistro de parellas de feito

Inscrición das unións non matrimoniais que convivan, con independencia da súa orientación sexual. Descargar ficheiro +


Regulamento do servizo municipal de axuda no fogar (SAF)

saf Descargar ficheiro +


Ordenanza reguladora do prezo público pola prestación do servizo de axuda no fogar

Ordenanza reguladora do prezo público pola prestación do servizo de axuda no fogar Descargar ficheiro +


Ordenanza para a expedición das tarxetas de accesibilidade para persoas con minusvalidez

Descargar ficheiro +


© by Abertal