O Concello

Departamentos

*Emprender un negocio :: Presentación


A axencia de desenvolvemento local do concello de Camariñas ofrece servizos de orientación, asesoramento, acompañamento e apoio á aquelas persoas que desexen crear a súa propia empresa.

Nesta sección ofrecemos un conxunto de información e ferramentas que poden orientar e axudar na toma de decisión no proceso do emprendemento empresarial.

A IDEA EMPRESARIAL

É importante ordenar e expoñer a idea empresarial inicial. Para realizar un achegamento sinxelo á súa concreción podemos empregar un documento no que se contempla os principais elementos a ter en conta na creación dunha empresa.

Poñeemos á túa disposición un modelo que ten como finalidade:
· Ordenar e clarificar os principais elementos dunha empresa.
· Orienta a busca de información necesaria para o proxecto empresarial .
· Realizar unha primeira diagnose da idea.
· Servir de carta de presentación cara á busca de financiamento, socios/as ou para contactos coas entidades e organismos que se necesiten.

Descargar Modelo de Memoria Básica para a Presentación idea empresarial

Máis información:
A idea de negocio e a persoa emprendedora
Banco de ideas emprendedoras

O PLAN DE EMPRESA

É unha ferramenta básica de planificación, seguimento e avaliación do negocio. Este documento identifica, describe e analiza o negocio e tamén avalía a viabilidade técnica, económica e financeira do negocio.

Recursos para elaborar o Plan de Empresa:
BIC Galicia
Guía para Plan de Empresa
Modelo Plan de Empresa
Modelos de Plan de Empresa para personalizar
Modelos Plan de negocios

FORMAS XURÍDICA DA EMPRESA

A decisión de constituír unha empresa cunha das formas xurídicas dispoñible no ordenamento xurídico é unha das decisión que preocupan ás persoas emprendedoras: empresa individual, sociedade, cooperativas …

A continuación ofrecemos información e cadros comparativos de utilidade para esta toma de decisión:

Formas xurídicas da empresa
Cadro comparativo de formas xurídicas
Cooperativas
Cooperativas de traballo asociado

TRÁMITES DE CONSTITUCIÓN

Para crear unha empresa tense que realizar unha serie de trámites nas diferentes administracións e entidades . A continuación presentamos algunhas das principais tarefas a realizar nestas administracións. Na actualidade moitas destas tarefas poden realizarse por internet.

Solicitude de licenza de apertura de local en Camariñas (documento dispoñible nas zona de descargas )
Trámites de constitución
Trámites para a constitución de empresas
Cadro de lugares e trámites
Servizos administrativos do estado

OBRIGAS CONTABLES, FISCAIS E LABORAIS das empresas

Obrigas fiscais
Obrigas contables
Obrigas laborais
Axencia Tributaria

A FORMACION PARA A CREACIÓN DE EMPRESA E CULTURA EMPRENDEDORA

Un aspecto importante cara a enfrontar o reto da creación dunha iniciativa empresarial é a formación da persoa emprendedora. O maior coñecemento e preparación para afrontar os retos como empresario/a mellora as posibilidades de éxito da iniciativa empresarial. A oferta formativa das diferentes administracións e entidades é cada vez maior e incorporan a formación por internet e a distancia que facilita o acceso a estes recursos das zonas rurais.

Formación para emprendedores en Camariñas
Formación en Galicia
Formación cooperativa

© by Abertal