O Concello

Departamentos

* PROCEDEMENTO DE LICITACIÓN PARA OUTORGAMENTO DE AUTORIZACIÓN PARA A INSTALACIÓN DUNHA CAFETERÍA NO RECINTO DE CELEBRACIÓN DA XXI MOSTRA DO ENCAIXE DE CAMARIÑAS 25/03/2011

PROCEDEMENTO DE LICITACIÓN PARA OUTORGAMENTO DE AUTORIZACIÓN PARA A INSTALACIÓN DUNHA CAFETERÍA NO RECINTO DE CELEBRACIÓN DA XXI MOSTRA DO ENCAIXE DE CAMARIÑAS

PROCEDEMENTO DE LICITACIÓN PARA OUTORGAMENTO DE AUTORIZACIÓN PARA A INSTALACIÓN DUNHA CAFETERÍA NO RECINTO DE CELEBRACIÓN DA XXI MOSTRA DO ENCAIXE DE CAMARIÑAS
 

Obxecto:
autorización para a instalación dunha cafetería dentro do recinto de celebración da XXI Mostra do Encaixe.

Tipo de licitación:
700,00 € (setecentos euros).

Obtención documentación:        
Lugar: Concello de Camariñas, praza de Insuela, núm. 57        
Localidade: Camariñas        
CP: 15123        
Teléfono: 981736000

Presentación de ofertas:
       

a) Prazo:
desde a publicación dos correspondentes anuncios no taboleiro de edictos do Concello e na páxina Web do Concello de Camariñas (www.camarinas.net) ata o día 5 de abril de 2011.        
b) Documentación a presentar: a sinalada nos pregos.        
c) Lugar: Rexistro Xeral do Concello de Camariñas.        
d) Horario: de 9:00 a 14:00 horas.

Descargas relacionadas


© by Abertal