O Concello

Departamentos

* SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN DUN/DUNHA AXENTE TIC PARA O CENTRO DE MODERNIZACIÓN 18/03/2011

SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN DUN/DUNHA AXENTE TIC PARA O CENTRO DE MODERNIZACIÓN

ACTUALIZACIÓN: RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DA LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS E EXCLUÍDOS...OBXECTO:
A selección dun/dunha Axente de Tecnoloxía da información e a Comunicación (axente Tic)

MODALIDADE DE CONTRATO:  A modalidade do contrato é a regulada polo art. 15.1 a) do Real Decreto Lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, contrato de duración determinada a tempo completo (obra ou servizo determinado).

REQUISISTOS DOS ASPIRANTES: Os establecidos na base 3ª das reguladoras da convocatoria aprobadas por Decreto de Alcaldía de data 16 de marzo de 2011.

PROCEDEMENTO: Concurso de méritos.


RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DA LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS E EXCLUÍDOS PARA UNHA PRAZA DE AXENTE DE TECNOLOXÍA DA INFORMACIÓN E A COMUNICACIÓN ( AXENTE TIC).

Descargas relacionadas


© by Abertal