O Concello

Departamentos

* PROGRAMA DE TURISMO DO IMSERSO 2021-2022 05/07/2021

PROGRAMA DE TURISMO DO IMSERSO 2021-2022

Está aberto o prazo para solicitar praza no programa de Turismo del Imserso temporada 2021 - 2022

Requisitos:

  • Ser pensionistas de xubilación do Sistema Público español de pensións. 
  • Ser pensionista de viuvez con 55 anos cumpridos. 
  • Ser Pensionistas por outros conceptos, ou perceptor de prestacións ou subsidios de desemprego, en todos os casos con 60 anos cumpridos. 
  • Ser titular ou beneficiario do Sistema da Scguridadc Social con 65 anos cumpridos. 
  • Ser emigrante retomado a España e pensionista do sistema público da Seguridade Social do país do que retomou. 

As/os cónxuxes, parellas de feito ou unión estable non precisan reunir os requisitos de idade ou pensión. Así mesmo, se admitirá como acompañante a unha/un filla/o con discapacidade cun grao igual ou superior o 45 %, sempre que a discapacidade Hes permita viaxar, o fagan cos pais compartindo habitación e, deberán valerse por si mesmos e non padecer alteracións de comportamento  que lle impidan a normal convivencia nos hoteis.

Destinos:              

Opción A:Zona costeira peninsular.
Opción B: Zona costeira insular ou turismo de interior.    

Prazo: ata o 30 de xullo de 2021, nas dependencias dos Servizos Sociais do Concello, para máis información poderán chamar o teléf.: 981 73 70 04. Tamén poderán facer a solicitude de xeito telemática a través da Sede Electrónica do Imserso: https://sede.imserso.gob.es

Camariñas, 1 de xullo de 2021
A concelleira de Servizos Sociais e lgualdade    
Begoña Tajes Méndez 

Descargas relacionadas


© by Abertal