O Concello

Departamentos

* OFERTA EMPREGO PÚBLICO GARDA CIVIL 2021 26/05/2021

OFERTA EMPREGO PÚBLICO GARDA CIVIL 2021

O Goberno, a través do Ministerio de Política Territorial y Función Pública, vén de publicar no BOE (Boletín Oficial del Estado) do 26 de maio de 2021 a oferta de emprego público do Corpo da Garda Civil para o ano 2021.  

Prazas: 2091 para ingreso directo na Escala de Cabos e Gardas do Corpo da Garda Civil. 

Reserva de prazas: Do total de 2091 prazas convocadas para ingreso directo na Escala de Cabos e Gardas resérvanse 837 aos militares profesionais de tropa e mariñeiría que leven polo menos cinco anos de servizos efectivos como tales e 175 prazas para os alumnos do Colexio de Guardias Jóvenes. 

As prazas reservadas a militares profesionais de tropa e mariñeiría e aos alumnos do Colexio de Guardias Jóvenes  que non sexan cubertas acumularanse ao cupo de prazas libres.  

ENLACE AO REAL DECRETO DO BOE:
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/26/pdfs/BOE-A-2021-8752.pdf


© by Abertal