O Concello

Departamentos

* AXUDAS PEL - Reactiva ***ACTUALIZACIÓN 18-02-2021*** 05/11/2020

AXUDAS PEL - Reactiva ***ACTUALIZACIÓN 18-02-2021***

****************************************************************************
CONCESIÓN DEFINITIVA DE AXUDAS  PEL REACTIVA
****************************************************************************


Enlace Sede Camariñas


Tódolos documentos deben estar asinados electrónicamente polo/a solicitante 

Para facilitar a tramitación desta axuda pode consultar a Guia de Tramitación ou contactar coa Axencia de Desenvolvemento local de Camariñas 981737004 adl@camarinas.net 

Requisitos:
Estas axudas van dirixidas a persoas traballadoras autónomas con ou sen traballadores/as ao seu cargo e microempresas, calquera que sexa a súa forma xurídica, que tengan o seu enderezo fiscal no Concello de Camariñas. Deben ter data de alta con anterioridade á entrada en vigor do estado de alerta, E debe atoparse nalgún dos supostos indicados a continuación:

  • Grupo I: Que se visen afectados polo peche en virtude do disposto no RD 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, e a súa modificación aprobada no RD 465/2020, do 17 de marzo.
  • Grupo II: Que non se visen afectados polo peche, pero cuxa facturación no segundo trimestre fiscal de 2020 se vira reducida, polo menos, nun 75% en relación coa media efectuada no semestre natural anterior á declaración do estado de alarma. Cando a persoa física ou xurídica non leve de alta os seis meses naturais esixido para a acreditar a redución os ingresos, a valoración levarase a cabo tendo en conta o período de actividade.
  • Grupo III: Que se viran na obriga de acollerse a un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Emprego), nos termos establecidos no RD 465/2020, do 17 de marzo. 


Presentación de instancias:
–  Sede electrónica do Concello de Camariñas

Plazo
Dende a publicación no BOP da convocatoria e ata as 14:00 do 25 de novembro do 2020

Mais  información:
Guia de tramitación Pel Reactiva Concello de Camariñas
Bases Pel Reactiva Concello de Camariñas

Anexos para tramitación:
DECLARACIÓN DE AXUDAS
DECLARACIÓN E COMPROMISO DE EMPREGO DO IDIOMA GALEGO
RESUMO DE DATOS DA REDUCIÓN DE INGRESOS ASINADO ELECTRONICAMENTE
CONTA XUSTIFICATIVA DAS AXUDAS PEL REACTIVA CONCELLO DE CAMARIÑAS 2020

Deputación da Coruña Pel Reactiva
Guia de tramitación Pel Reactiva Concello de Camariñas

Axencia de emprego e desenvolvemento local do Concello de Camariñas. 981 73 70 04 adl@camarinas.net

Descargas relacionadas


© by Abertal