O Concello

Departamentos

* CONVOCATORIA PUBLICA PARA CONTRATACION DO PERSOAL DIRECCION E DOCENTE DO OBRADOIRO DE EMPREGO “XUVENTUDE POLO EMPREGO” 14/08/2020

CONVOCATORIA PUBLICA PARA CONTRATACION DO PERSOAL DIRECCION E DOCENTE DO OBRADOIRO DE EMPREGO “XUVENTUDE POLO EMPREGO”

O programa de emprego “Xuventude polo emprego” é un programa mixto de emprego e formación dirixido a mellorar a ocupabilidade das persoas desempregadas mozas incluídas no Ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, cofinanciado pola Iniciativa de Emprego Xuvenil e o Fondo Social Europeo, e promovido polos concellos de Vimianzo, Camariñas e Muxía.

Este programa está subvencionado ao abeiro da Orde do 27 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para a realización de Programas de emprego para persoas mozas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil (formación e aprendizaxe) no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (TR353B), publicada no DOG núm. 13, do 21/01/2020. Respéctanse o establecido na Resolución de concesión da subvención, de data do 20/07/2020 e con número de expediente 15/0044/2020, e a Circular número 53/2020, de data do 22/07/2020, sobre Instrucións en relación co procedemento de selección do persoal directivo, docente e de apoio así como do alumnado-traballador dos Programas de emprego para persoas mozas e obradoiros duais de emprego.

As especialidades a impartir son as seguintes:
1)Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxía web (IFCD0210), nivel 3, con 8 alumnos/as.
2) Instalación de elementos de carpintería (MAMS0108), nivel 2, con 8 alumnos/as.


A distribución do alumnado por concellos é a seguinte:
Concello de Vimianzo: 6 alumnos/as
Concello de Camariñas: 5 alumnos/as
Concello de Muxía: 5 alumnos/as


As actuacións a realizar son as seguintes:
1) Desenvolvemento de aplicacións web para asociacións
2) Ferramenta para bolsa de emprego municipal
3) Ferramenta de xestión de arquivo audiovisual municipal
4) Ferramenta de xestión de axenda de eventos do territorio
5) Desenvolvemento de aplicacións para áreas de turismo dos concellos
6) Montaxe de casetas multifuncionais (VC)
7) Mantementos e mobiliario en Escola de Reboredo (V)
8) Mantementos e mobiliario en Escola de Señoráns e arredores (V)
9) Mantementos e mobiliario urbán (V)
10) Fachada da Biblioteca Municipal (C)
11) Mantementos e melloras de chans e paramentos de madeira das oficinas da Casa de Pedra (C)
12) Mantemento e mellora de elementos de madeira da área fluvial do Río Negro (M)

O programa terá unha duración de 12 meses e formará a 16 alumnos/as traballadores/as. 

Descrición da oferta

Contratarase o seguinte persoal para o Programa de emprego:
- Un/unha director/ (xornada completa)
- Un/unha monitor/a para a especialidade Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxía web (xornada completa)
- Un/unha monitor/a para a especialidade Instalación de elementos de carpintería (xornada completa)
- Un/unha titor/a (xornada parcial 50%) 

TIPO DE CONTRATO: OBRA OU SERVIZO PARA O DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA
DURACIÓN: 12 MESES


Máis información nas bases 

PRAZO DE SOLICITUDE:  Ata o 19 de agosto

INFORMACIÓN, SOLICITUDE E ENTREGA DE DOCUMENTACION
Concello de Vimianzo www.vimianzo.gal
Praza do Concello, 6, 15129 Vimianzo, A Coruña
Teléfono981 71 60 01

Descargas relacionadas


© by Abertal