O Concello

Departamentos

* Obradoiros de Conciliación 23/06/2020

Obradoiros de Conciliación

Dende o Concello informamos, que abrimos o prazo definitivo para inscribirse nos Obradoiros de Conciliación con 65 prazas en cada quenda e nas Actividades Náuticas con 20 prazas en cada quenda. Ambas as dúas actividades desenvolveranse de luns a venres de 10 a 13'30h.

É fundamental que se lean cada un dos documentos que se axuntan, co fin de que todas as persoas interesadas coñezan os pormenores das actividades.

O formulario de inscrición pode ser cuberto dende o ordenador ou dispositivo axeitado e despois imprimilo, ou ben, ten que ser impreso e cuberto a man. Para presentalo por medio do rexistro telemático, deben de estar en posesión da sinatura electrónica, de non ser así, deben presentalo tal e como aparece descrito no documento de información de actividades.

Formulario de inscrición.  (Descargar para cubrir)

O documento de pago de taxas, NON HAI QUE PRESENTALO xunto co formulario de inscrición. Unha vez se teña a seguridade de ser adxudicatarias dunha praza das actividades, nese intre será requirido o documento que acredite o pago das taxas.

O documento de exoneración de responsabilidade, SI QUE HAI A OBRIGA DE ASINALO E PRESENTALO xunto co formulario de inscrición.

Documento de exoneración de Obradoiros de Conciliación
Documento de exoneración de Actividades Náuticas 

É moi importante que se lea os documentos de información de actividades e o protocolo de actividades.

No primeiro documento, información de actividades, aparecen as datas das quendas, as taxas, as datas de inscrición definitivas e máis información que consideramos de interese para as familias.

Documento información de actividades 

No segundo documento, protocolo de actividades, indicamos as normas que rexerán e que son de obrigado cumprimento, por parte dos organizadores e das persoas participantes e familias.

Documento protocolo de actividades


O primeiro día de actividade debe de ser entregada, axeitadamente cuberta e asinada, a declaración responsable que se axunta.

Documento Declaración Responsable.


NORMAS:

Documento Normas

Descargas relacionadas


© by Abertal