O Concello

Departamentos

* Camariñas aproba unha modificación puntual do PXOM para resolver erros e aclarar determinadas situacións 23/05/2019

Camariñas aproba unha modificación puntual do PXOM para resolver erros e aclarar determinadas situacións

·        Agora remitirase ao órgano autonómico competente para a súa aprobación definitiva.  

O pleno do Concello de Camariñas aprobou onte, 21 de maio, en sesión extraordinaria, a modificación puntual nº1 do Plan Xeral de Ordenación Municipal vixente no municipio. O obxectivo desta modificación era resolver algúns erros detectados, actualizar puntos para adaptalos á normativa vixente e aclarar determinadas situacións.  

Así, a modificación puntual contempla:  

  • Regular con maior flexibilidade o parámetro de fondo mínimo de parcela.
  • Permitir o uso residencial de categoría 1º en actuacións sobre edificios existentes e novas licencias.
  • Resolver o erro detectado ao respecto da unidade de medida da pendente de cuberta dos NNRR de 40% a 40º.
  • Adaptar as condicións dos peches en solo rústico.
  • Aclarar mellor a independencia do espazo baixo cuberta ao respecto da planta inferior.
  • Resolver erros detectados no cadro de compatibilidades de uso industrial ao respecto dos niveis de ruído admisibles.
  • Resolver erros detectados no cadro resumo de usos.
  • Actualizar a normativa sectorial de referencia en materia de costas á vixente.


© by Abertal