O Concello

Departamentos

* Inclusión social

Prestacións socio-económicas

- Renda de Integración Social de Galicia (RISGA)
- Axudas para situacións de Emerxencia Social
- Axudas aos concellos para infravivenda rural
- Renda Activa de Inserción
- Programa Aluga (vivenda en aluguer).
- Bono social electricidade
- Apoio a colectivos en risco de exclusión para a transición á TDT.
- Asistencia xurídica gratuíta


Ligazóns relacionadas

© by Abertal