O Concello

Departamentos

* Migrantes

Prestacións socio-económicas

- Axudas destinadas a atender situacións de extraordinaria necesidade dos españois retornados (MTAS).
- Pensión asistencial por ancianidade para españois de orixe retornados (MTAS)
- Axudas extraordinarias a emigrantes galegos/as retornados/as (S.X. Emigración)
- Axudas para a realización de viaxes por razóns de interese social, asistencial ou humanitario. (S.X Emigración)
- Subsidio por desemprego para traballadores retornados
- Renda Activa de Inserción
- Asistencia sanitaria para españois de orixe retornados e para pensionistas e traballadores/as por conta allea que se despracen temporalmente ao territorio nacional.
- Axudas para viaxes a España para emigrantes maiores
- Tarxeta sanitaria para os galegos e galegas, residentes no exterior, durante a súa estadía temporal en Galicia.


Ligazóns relacionadas

© by Abertal