O Concello

Departamentos

* Familia, infancia e mocidade

Prestacións socio-económicas

- Axudas de prevención e apoio a familias en situacións carenciais graves para a preservación dos menores no seu medio
- Prestación económica de pago único por fillo menor a cargo
- Título de Familia Numerosa
- IRPF: Abono mensual anticipado da dedución por maternidade para traballadoras con fillos menores de 3 anos
- Pago de 2.500 euros por nacemento ou adopción de fillos
- Prestacións familiares por fillo a cargo da Seguridade Social

Programas

- Adopción
- Acollemento Familiar
- Preescolar na Casa-Educar en Familia
- Puntos de Encontro
- Ingreso no Colexio-Residencia "Calvo Sotelo" de A Coruña.
- Orientación académica: bolsas, axudas ao estudio, saídas, etc.

Enlaces de interese

- Mediadores en Red
- Asociación Galega de Familias Numerosas
- C. Asesoramento afectivo sexual para a mocidade "Quérote".
- Ministerio de educación bolsas e axudas
- Conselleria de educación
- Preescolar na casa
- Consorcio galego

Teléfono da infancia: 900 333 666
Teléfono Xove: 902 15 25 35


© by Abertal