O Concello

Departamentos

* Persoas con discapacidade

Prestacións socio-económicas

- Pensión non Contributiva de Invalidez
- Complemento para titulares de PNC que residan nunha vivenda alugada.
- Subsidio de mobilidade e compensación de gastos de transporte LISMI
- Asistencia Sanitaria e Farmaceútica LISMI
- Axudas a persoas con discapacidade para facilitar a autonomía persoal e a accesibilidade
- Programa de Acollemento Familiar de persoas con discapacidade
- Renda Activa de Inserción
- Prestacións Familiares por fillo a cargo da Seguridade Social
- Prestacións Sanitarias do SERGAS

Programas

- Recoñecemento do grao de discapacidade
- Estadías temporais
- Programa de Axuda no Fogar
- Termalismo Social IMSERSO
- Programa de Ocio e Tempo Libre (Campamentos de Verán)
- Transporte Adaptado: 065 - Servizo Galego de Apoio á Mobilidade Persoal
- Teleasistencia-Telealarma
- Programa de Asistencia Integral en Atención Temperá de Galicia
- Programa de Atención odontolóxica
- Imposto sobre o Valor Engadido.( IVE)
- Imposto sobre sucesións
- Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados.
- Imposto de matriculación de vehículos
- Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
- Taxas da Xefatura Central de Tráfico
- Tarxeta Dourada de RENFE
- Tarxeta de estacionamento
- Abono social de Telefónica
- Apoio a colectivos en risco de exclusión para a transición á TDT.
- Familia Numerosa

Organismos de interese

- FUNGA - Fundación Tutelar Galega para Persoas con Discapacidade Intelectual "Sálvora".

Teléfonos de Interese

Teléfono social: 900 333 666


Ligazóns relacionadas

© by Abertal